Koçluk; bir koç ve öğrenci (koçi) arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Eğitim koçu öğrencinin; kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına, düzenli beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak, yasadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim koçu, koçinin; Ben ne istiyorum? Ben neler yapabilirim?, Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?, Ben nerede olmak istiyorum? sorularına öğrenciyle birlikte cevap bulmaya çalışır. Öğrenciyi kendi gündeminde tutar.
Öğrencilerin ailesi, okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini düzenlemesine yardım eder. Öğrencilerin zaman kullanım becerilerini geliştirir. Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutar. Öğrencilerin öz güven ve öz saygı geliştirmesine destek olur.

Eğitim koçluğu hizmeti, eğitim yaşamına devam eden ve bu hizmeti kendi talebiyle almak isteyen 13-21 yaş arası öğrenciler için uygundur. Bu nedenle koçluk sistemi çerçevesinde yapılacak çalışmalar; Ne yapmak istiyorum?, Nereden başlamalıyım?, Güçlü ve zayıf yanlarım neler?, Kendimi ne kadar tanıyorum?, Bir hedefim var mı?, Kendimi nasıl geliştirebilirim?, Kendimi nasıl ifade edebilirim?, Kendime güvenim ve inancım ne kadar?, Hangi mesleği seçmek istiyorum?, Öğrencilik mesleğini biliyor muyum? …diye sorgulayan öğrencilere yapılır.

Eğitim Koçluğunda Hedefler

Öğrencilerin;

1. Farkındalıklarını artırarak yetenekli olduğu alanları saptamak ve uygun eğitim alanını ya da mesleği seçebilmek,

2. Hedef belirlemek ve bu hedefe yönelik eyleme geçebilmek,

3. Öğrenmenin kendilerine uygun yöntemini bularak okul başarısını artırmak,

4. Öğrendiği teknikleri uygulayarak sınav başarısını artırmak,

5. Odaklanma ve konsantrasyon düzeyini artırmak için öğrenmektir.

 

Öğrenciler koçluk çalışması sayesinde neler elde edebilir?

1. Öğrencilerin kendilerine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesi ve içsel kaynaklarına ulaşmaları sağlanır, kısa vadede uygulanır hale getirir.

2. Öğrencilerin kendi kararlarını verebilmeleri, kendi yaşamlarının liderleri olmaları için desteklenirler. 3. Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır.
4. Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir çalışma ortamı yaratılır.
5. Öğrencinin akademik ve sosyal başarısı yükselir.

6. Öğrencilerin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal, çok yönlü gelişimleri desteklenir.

7. Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven geliştirirler.
8. Motivasyonları artar.
9. Öğrenme kolaylaşır, Öğrenciler öğrenmeyi severler.

10. Amaç ve proje geliştirme, strateji belirleme ve sonuçlandırma becerisi kazanırlar.

11. Çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir.
12. Zorluklar karşısında gücünü koruyabilecek şekilde hazırlanırlar.

Koçluk Süreci

* Koç, öğrenci ve  ailesi ile tanışır.
* Öğrenci ile birlikte, uygulanacak olan en az 6 haftalık (ya da 6 görüşme) programın görüşme günleri belirlenir.
* Bu görüşmelerin hangi günlerde, ne kadar sıklıkla yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir.
* Görüşmelerin nerede yapılacağı karşılıklı görüşmelerle belirlenir. Konuya ilişkin ebeveyn görüşleri de alınır.
* Görüşmelerin süresi  50-60 dakikadır. Uygulama döneminde öğrenci (koçi) ile en az 6 görüşme yapılır.
* Koçluk sürecinde ailenin bilgisi, ilgisi, koordinasyonu önemlidir. Öğrenci ile yapılan paylaşımlar, yaşam tehdidi oluşturan durumlar hariç, aile, öğretmenleri ya da okul ile hiçbir şekilde paylaşılmaz. Herkes neyin paylaşılıp neyin paylaşılmayacağını sürecin başında öğrenir.

* Eğitim koçu ile bu süreçte;

a) Öğrencilerin hedeflerini netleştirmesine yardım edilir,
b) Hedefler için stratejiler ve eylem planları belirlenir,
c) Bir sonraki görüşmede, yapılan çalışmalar ve ulaşılan nokta değerlendirilir.
d) Öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır,
e) Öğrencinin başarı ve devam durumu ile ilgilenilir,
f) Öğrenci ile beraber koçi başarısı ve sosyal uyumu arttırmaya çalışılır,
g) Öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda sosyal gelişimine destek verilir,
h) Öğrencinin motive olmasına yardımcı olunur,
ı) Sınav kaygısı, stres yönetimi gibi konularda çalışılabilir. Ancak kaygı ve stres yüksek düzeyde ise

Koçinin okulundaki rehber öğretmen ile paylaşılır ve desteği istenir. Görüşme sürecinde, bir psikolog yada psikiyatr tarafından çalışılması gerekilen konular uzmana bırakılır.
j) Öğrencilere “Çoklu Zekâ Envanteri”, “Mesleki İlgi Envanteri” SWOT Analizi, Yaşam/Başarı/Ders Çemberleri uygulanır. Bu rapora, “Koçinin Temsil Sistemi, “Koçinin Kişilik Rengi” ve “Işımalı-Işımasız Sıçrayan Tipler” bakımlarından değerlendirmelerine de yer verilir.

* Eğitim / Öğrenci Koçluğu uygulamalarında şu hususlara dikkat edilir:
1. Koçluk hizmetleri, öğrencilerin istek ve hedefleri doğrultusunda farkındalık yaratarak kişisel başarı ve gelişimlerini desteklemek amacı ile ders başarısı, ilişki ve iletişim, kariyer, sosyal yaşam ve hobiler konularında yapılmalıdır.

2. Öğrencinin görüşmelere getirilmesi ve alınması veli sorumluluğundadır.

3. Öğrenci koçluk hizmetlerinde süreklilik esastır. Görüşmelere öğrencinin devamından veliler sorumludur.

4. Koçluk süreci bir “tavsiye” ve “öğretmenlik” ilişkisi değildir. Öğrenci her girişimi için araştırma, karar verme ve eyleme geçme konularında sorumludur.

5. Öğrenci vereceği kararlardan, seçimlerinden ve girişimlerinden doğrudan sorumludur. Ancak yaşamsal konularda veliye bilgi verilir. Koçluk görüşmelerinde gizlilik esastır. Bu esas doğrultusunda öğrencinin yazılı izni olmadan veliye bilgi verilmez.

6. Koçluk süreci başlangıcında öğrenciyi tanımaya yönelik yapılan ön görüşmelerde öğrencinin ve velinin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Özellikle sağlıkla ilgili konularda verilen bilgilerin sorumluluğu öğrenci ve veliye aittir.

7. Koçluk görüşmelerinde üçüncü şahıslar bulundurulmaz. Ancak öğrenci ismi vermeden seanslara ilişkin genel değerlendirmeler, görüş alışverişi ve eğitim amaçlı olarak koçluk program koordinatörü ile paylaşılabilir.

Akademik Koçluk okul ve yaşam başarısını arttırmada en etkili araçlardan biridir.

Öğrencinin zorlanmadan kendi potansiyelinin farkına vararak bunu performansını arttırmak için kullanabileceği davranışlara dönüştürür.

Öğrenciye kendini tanımasının önemini göstererek öz farkındalığını ve özgüvenini güçlendirir.

Karar alabilen, motivasyonu içten gelen, konsantrasyonu yüksek, ne istediğini bilen, güçlü yönlerini engellerini kaldırmak ve zayıf yönleri dönüştürmek için kullanabilen bir birey olma yolunda geliştirir.

Eğer sen de  bir yolun sonu başka bir yolun başlangıcı olsun istersen tanışmak için arayabilirsin.

 

NAZLI AKYILDIZ

İCF MEMBERSHİP ID: 009340632I

TEL: 0 505 4009436

Author

Write A Comment