Hayatlarımızın temelinde ilişkilerimiz yer alır. Sosyal varlıklar olarak dışarıdan ihtiyaç duyduklarımızı karşılayan, bizi biz yapan ilişkilerimizdir. Onlar ile gelişir ve dönüşürüz. Bu nedenle, ilişkilerimizin dengeli ve sürdürülebilir; kendimiz, değerlerimiz ve yaşam biçimlerimiz ile uyumlu olmaları, yaşam kalitemiz ve tatminimiz açısından önceliğimizdir.

İlişki Koçluğu, bir kişiye koçluk yapmanın yanı sıra, “ilişki” özelinde koçluk almak isteyen  kişilerle çalışıyor. Kişinin kendi ile iletişimi, sürekli benzer kişileri hayatına çekmesi (onları çekici bulması), mutlu olamadığı ilişkilerde ısrar etmesi, sürdürülebilir bir ilişki istemesine rağmen ard arda sürmeyen, süremeyen ilişkileri yaşamına dahil etmesi, Erkek/Kadın Mükemmel arayışı, ben ve biz kavramları ve bunun gibi ilişkilere dahil bir çok alan üzerinde yansıtmalı olarak İlişki Koçu ile çalışılır.

Her ilişki, beraberinde kaçınılmaz olarak çatışmalar ve tartışmalar getirir. Bu çatışma ve tartışmalar, doğru ele alındığında ilişkinin temelini sağlamlaştırıcı görev görürler. İstenen, beklenen, arzu edilen ilişkiler kurabilirler. Sağlıksız ilişki kurma biçimleri farkındalık ve emek ile sağlıklı ilişki kurma biçimi ile değiştirilebilirler.

İlişki Koçu bunlar ve bu gibi durumlar yaşanırken çiftin yolculuklarına dahil olur; çiftin iletişim ve ilişki kurma paternlerini okuyarak, çifte yansıtarak; ilişkilerinin sürdürülebilir ve doyumlu olması için ilişkiyi yapılandırarak çifte eşlik ve ortaklık eder. Bu ortaklık esnasında, esas olan bireylerin ortak ilişkileri ile ilgili ortak bir amaçlarının olamsı ve bu sürece ne kadar adanmış olduklarıdır.

İlişki Koçu, danışanın ilişkisini farklı açıdan görmesini sağlar. Koç ile danışan, danışanın kötü ilişkilerini geride bırakması, gerekiyorsa ilişkilerini değiştirmesi ya da mevcut ilişkisine devam edebilmesi ve ileriye dönük hem sağlıklı hem sürdürülebilir ilişkiler kurması için birlikte çalışırlar.

İlişki Koçu sınır, kararlılık ve dürüst iletişim gibi sağlıklı ilişki becerileri kazanması için hedefler koymasında danışanını destekler. Koç, danışanına çeşitli düzeylerde dinleme, etkili sorular sorma ve karşısındaki insanla nasıl “biz” olunacağına dair beceriler öğretir. Danışan bu beceriler ile donatıldığında, ilişkileriyle ilgili sağlıklı ve bilinçli kararlar verebilme özgüveni kazanır.

İlişki Koçu, danışanlarının dürüst ve hassas olmaları için her zaman güvenli bir zemin hazırlamaya dikkat eder.

 

 

Author

Write A Comment