Category

Hızlı Okuma

Category

ÇOCUKLAR ve GENÇLER İÇİN KİTABIN ANLAMINI DEĞİŞTİREN PROGRAM

ANLAYARAK HIZLI OKUMA PROGRAMI 

Anlayarak hızlı okuma programı genel hatlarıyla tanımlı olmakla beraber kişiye göre planlanır. Program ana hatlarıyla;

 • İlk okuma Hızını bulma
 • Dikkat Testi uygulaması
 • Temsil Sistemi tespiti
 • Beyin nasıl çalışır?
 • Sağ ve sol beyin özellikleri
 • Göz ve beyin arasındaki ilişkinin önemi
 • Öğrenme Prensibini anlama
 • Hızlı okuma teknikleri
 • Okuma hızını düşüren faktörlerin tespiti
 • MENTALSEA ANLAYARAK HIZLI OKUMA PROGRAMI İÇERİĞİ
 • Hafıza teknikleri
 • Hatırlama yöntemleri
 • Aktif görme alanı genişletme çalışmaları
 • Motivasyon çalışmaları
 • Konsantrasyon sağlama teknikleri
 • Zihin Haritaları ile not alma tekniklerin

den oluşur.

Bireysel çalışma ve grup çalışması yapılabilir

Anlayarak Hızlı Okuma Programında, MENTALSEA ANLAYARAK HIZLI OKUMA BİLGİSAYAR PROGRAMI KULLANILIR. (Programın ücreti ayrıca ödenir.)

7-13 YAŞ ARASI JUNİOR PROGRAM VE EGZERSİZ KİTABI

14-19 YAŞ ARASI SENİOR PROGRAM VE EGZERSİZ KİTABI

kullanılır.

PROGRAM KİŞİYE UYGUN 4-6 HAFTA ARASI OLARAK TASARLANIR.

EĞİTİM HAFTADA 1 OLMAK ÜZERE DÖRT İLA ALTI HAFTA ARASI GÖRÜŞÜLECEK ŞEKİLDE TASARLANIR. GÖRÜŞME SÜRESİ  1-1,5 SAAT SÜRER.

 1. HER ÇALIŞMAYA BİR ÖNCEKİ HAFTA EGZERSİZLERİN VE HIZLARININ KONTROLÜ YAPILARAK BAŞLANIR.
 2. EGZERSİZ KİTABINDAN UYGULAMA YAPILIR.
 3. GELECEK HAFTA İÇİN YENİ EGZERSİZLER VE HIZLARI TANIMLANIR.

KİŞİLERE YADA GRUPLARA İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE İHTİYACA YÖNELİK KOÇLUK HİZMETİ VERİLEBİLİR.

PROGRAM SONUNDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPILARAK SÜREÇ KONTROL EDİLİR.

PROGRAMIN AMACI ANLAYARAK OKUMA HIZINI EN AZ  2-4 KATINA ÇIKARMAKTIR.

Nazlı AKYILDIZ

0 505 4009436

İCF Membership ID: 009340632I

 

 

ANLAYARAK HIZLI OKUMAK HAYAL DEĞİL

 

Eğer LİSE GİRİŞ yada ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ sınavlarına hazırlanıyorsan,

Okuma hızını en az 2-4 kat arttırmak

Okuduğunu anlamak ve hatırlamak,

Okuma disiplini ve sistematiğini kazanmak,

Algılama, düşünme, değerlendirme ve karar verme hızını arttırmak,

Zaman tasarrufu sağlamak,

Dikkat ve konsantrasyon seviyeni yükseltmek,

Okuma alışkanlığı kazanmak ve eğlenceli hale getirmek,

Öğrendiklerini kalıcı hale getirmek,

Yeni bilgiler elde ederek kişisel gelişimine katkı sağlamak,

istiyorsan mutlaka okumalısın.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA NEDİR?

            Anlayarak hızlı okuma tekniğinin amacı; Çeşitli kelimelerin beyne daha hızlı iletilerek okunulan metnin çok daha kısa bir sürede okunabilmesini, anlanabilmesini ve algılanabilmesini sağlamaktır.
Hızlı okumanın anlama ve algılama üzerinde de çok olumlu etkileri vardır. Bunun sebebi de şudur;

Beynimiz çok hızlı çalışır, ama göz ona nazaran daha yavaş bilgi gönderir. Beyinle göz arasındaki bu kapasite farklılığı dikkatin çok sık dağılmasına yol açar. Bunun en güzel örneği aslında konuşmak. Örneğin yavaş yavaş, ağır ağır konuşan insanları düşünelim. Nasıl dikkat çok daha hızlı dağılır. Çünkü beyin o kişinin konuşma hızından çok daha hızlı düşündüğü için konuda kalamaz ve başka şeyler düşünür. Hızlı okuma içinde aynı şey geçerlidir. Kişi okurken beynin düşünme hızına göre yavaş okuduğu için dikkati çok kolay çabuk dağılabiliyor. Anlayarak hızlı okuma tekniğinin avantajı, beyinle göz arasındaki kapasite farklılığını azaltıyor, böylece beyin bilgileri çok daha hızlı anlamlandırıyor, algılıyor, ilave olarak da dikkat, konsantrasyonu artırıyor ve daha kolay anlamanızı sağlıyor.

Yapılan araştırmalara göre bilginin en az yüzde seksenini okuyarak kazanıyoruz. Bu durumda çok okumanın yollarını araştırmamız gerekiyordu. Bu da hızlı okuma tekniklerinin ortaya çıkmasıyla çözüldü. Amerika ve İngiltere’ de üniversiteye kadar, her öğretim yılına göre kurslar açıldı. Öğrenciler, iş adamları, yöneticiler, politikacılar bu kurslara katılamaya başladılar. Böylece batıda hızlı okuma yaygın hale geldi. Türkiye’de hızlı okuma daha çok yenidir.

Hızlı okuma; gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ile algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.

Önemli olan hızlı okumak değildir, ışık hızında da okuyabilirsiniz isterseniz. Hiçbir anlamı olmaz. Bu eğitimde temek amaç daha hızlı ve etkin görme, bunu yanında da algılamadır. Kısacası bu program görsel algılama düzeyimizi geliştirerek okuma, algılama, anlama düzeylerimizi yükseltmeyi hedefleyen farklı bir teknik beceridir.

 

ANLAYARAK HIZLI OKUMA HEDEFLERİMİZ

1.)  Şimdiki okuma alışkanlıklarını belirlemek.

2.)  Okumayı ve anlamayı zorlaştıran faktörlerden kurtulmak.

3.)  Üstün okuma teknikleri kazandırmak.

4.)  Aktif görme alanını genişletmek.

5.)  Görme ve anlama çevikliğini arttırmak.

6.) Okumaya ritim kazandırmak

7.) Etkili kavramayı sağlamak

8.) Konsantrasyon ve motivasyonu arttırmak

9.) Okuma hızınızı köklü biçimde değiştirmek

10.) Beyninizi daha etkin kullanmanızı

11.) Okuma hızınızı en az 3-5 kat arttırmak

12.) Okumayı temel alışkanlık olarak kazanmak

HERKES OKUMASINI GELİŞTİREBİLİR Mİ ?

Okumayı ilk öğrendiğinizde bize önce heceleri tanıttılar. Sonra hecelerden yola çıkarak kelimeleri okumayı öğretildi. Bundan sonra geriye sadece uygulamak kaldı. Düşünüldüğü zaman okumayı ilk öğrendiğimiz de okumayla ilgili çok az şey öğretildi. Okumanızı geliştirebilir miyiz? Bu sorunun cevabı şu soru da gizli… Hadi millet bu soruyu cevaplayalım.

Okuma beceri mi? Yoksa yetenek mi? 
Bu sorunun cevabı okumayı geliştirip geliştiremeyeceğimizi çok iyi anlatıyor. Seminerlerde aldığımız cevaplar çoğunlukla ikisi de şeklinde oluyor.Hemen beceri ve yeteneği tanımını yapalım.

Yetenek: Bir kimsenin bir şeyi anlaması, yapabilme niteliği. İnsanda bulunan bir şeyi yapabilme gücü, ya da; bellek, algılama… vb. insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri.

Beceri : Bireyin fiziksel ve psikolojik çaba göstererek bir işi kolaylıkla ve ustalıkla yapabilmesidir. Sonradan kazanılır.

Okumayı yedi yaşında ilkokulda öğrendiğimize göre okuma bir beceridir. Okumayı geliştirebilirsiniz. Uygulamaların 30 gün boyunca sadece 20- 40 dk. hakkını vererek bu beceriyi kazanabilir ve ustalaşabilirsiniz.

HIZLI OKURSANIZ NELER OLUR ?

۝ Zahmetsiz ve akıcı biçimde öğrenirsiniz.
۝ Okuduğunuzu anlama yüzdenizi arttırırsınız.
۝ Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
۝ Güven kazanırsınız.
۝ Okurken beyniniz daha iyi ilişki kurar.
۝ Okurken beyniniz hayal kurmaz ve bütünü görür.
۝ Okuma daha zevkli hale gelir.
۝ Okuma alışkanlığı kazanmada büyük bir adım atmış olursunuz.
۝ Sözcük hazinenizi ve genel bilgi birikiminizi arttırmanıza yardımcı olur.

۝ Kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı avantajlar sağlar.

Hızlı okuma çalışmaları 1950’li yıllarda başlamıştır. Bu konuda Evelyn Wood ilk çalışmaları ve teknikleri geliştirdiğinde insanlara hızlı okuma teknikleri çok tuhaf gelmişti ancak işe yarıyordu.

Görme keskinliği, tecrübe, analiz ve hızlı okuma teknikleri sayesinde okuma hızı 10 kata kadar çıkarılabiliyordu. Burada kilit nokta görme keskinliğidir. Çünkü amaç kelimeleri hatta cümleleri daha hızlı ve keskin görebilmektir.

Hızlı okumak geliştirilebilir bir yetenektir. Çoğu insan belli bir standartta okuma yapabilir ancak çok kitap okuyanlar ya da doğuştan yetenekli olanlar daha hızlı okuyabilirler. Fakat gerçek olan şudur ki eğitimle, çok zeki ya da yetenekli insanlardan çok daha hızlı okuyabilirsiniz. Çünkü hızlı okuma, eğitim ile kazanılabilen bir yetenektir.

Ülkemizde okuma hızı ortalaması dakikada 160 ila 220 kelime arası olarak değişmektedir.

HIZLI OKUMA TESTİ

Hızlı okuma testinde okuyucuya bir metin verilir. Bu metin ne çok kısa ne çok uzun olmalıdır. Çünkü kelimenin yetersiz olması testin güvenilirliğini düşürebilir.

Metin okunmaya başladığında süre tutulur. Ve okuyucunun okuduğu kelime sayısı hesaplanır. Ardından okuyucuya sorulardan oluşan test yapılır bu test okuduğunu anlama testidir. Bu testte kişi sorulan doğru- yanlış sorularına cevap verir.

Okuduğunu anlama testi sadece doğru cevap şeklinde değil açık uçlu ya da çoktan seçmeli olarak da yapılabilir.

Hızlı okuma testi sonucunda elimizde iki veri oluşur. Birincisi dakikada okunan kelime sayısı ikincisi okuduğunu anlama testinde verilen doğru cevaplar işte bu iki testin ortalaması sizin hızlı okuma testinden aldığınız puandır.

HIZLI OKUMA TESTİ:

        Okuma Hızının hesaplanmasında şu formül kullanılır.

Diyelim ki 1 sayfalık 1 metin okundu metinde 500 kelime var bu 500 kelime 2 dakikada okundu, bu durumda;

Okuma hızı=okunan kelime sayısı/süre(dakika cinsinden) yani

OH= 500/2= 250 bu örneğimizde okuyucu dakikada 250 kelime okumaktadır.

Şimdi test sonuçlarının değerlendirmesini yapalım.

 

HIZLI OKUMA TESTİ ÖLÇÜTÜ

 • Dakikada 80 ila 160 kelime= Oldukça yavaş okuyucu
 • Dakikada 160 ila 220 kelime= Türkiye Ortalaması
 • Dakikada 220 ila 320 kelime= Türkiye ortalamasının üstü ancak batı ülkelerinde bu rakam ortalama olarak kabul edilir.
 • Dakikada 320 ila 500 kelime= okuma hızı normalin üstünde demektir. Konsantrasyon artmaya başlamıştır. Bu noktadaki bireyler metne konsantre olmayı başarıyorlar.
 • Dakikada 500 ila 800 kelime= Bu rakam tüm dünyanın ortalama hızının üzerindedir.
 • Konsantre olmuş bir okuyucunun rakamlarıdır. Muhtemelen, hızlı okuma kursu almıştır. Eğer kurs almadan bu rakamı yakaladıysanız anlama oranınız %60’ın üzerinde ise oldukça yeteneklisiniz ya da kendinizi geliştirmişsiniz demektir.
 • Dakikada 800 ila 1300 kelime= Üst düzey okuma hızıdır. 1300 kelimeden fazlası teorikte imkânsızdır. Ancak test teknikleri sayesinde bu rakamı üstüne çıkmak mümkündür. Yine de bu rakamın üstü çok çok nadir görülür. Gelişmiş kurslar vasıtası ile bu rakam üzerine çok zor da olsa çıkılabilir.

Hızlı Okuma Metinleri sayesinde okuma hızınızı ölçebilirsiniz. Bu metinlerin çok soyut olmamasına özen göstermelisiniz. İyi bir test ölçülebilir olmalıdır. Bu yüzden hızlı okuma testleri için hazırlanmış özel hızlı okuma metinleri kullanılmalıdır

 

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Hızlı okuma çalışmaları ülkemizde 1980’li yıllarda başlamış olsa da batıda tarihi daha eskidir.

Ancak günümüzde internet çağının da etkisiyle hızlı okuma çalışmaları ve hızlı okuma programları tüm dünyaya yayılmıştır. Hızlı okuma teknikleri farklı dallara ayrılmıştır. Bunlar;

 • Aktif Okuma Tekniği
 • Esnek Okuma Tekniği
 • Seçmeli Okuma Tekniği
 • Göz Gezdirme Tekniği
 • Tarama Tekniği
 • Aranılan Bilgiyi Bulma Tekniği
 • Kaymağını Alma Tekniği

 

AKTİF OKUMA TEKNİĞİ

Hızlı Okuma Araştırmalarında elde edilen bulgular gözlerin görme keskinliğinin eğitim sayesinde artırılabileceğini göstermektedir. Bu teknikleri kullanırken gözlerimizi yoğun olarak kullanırız.

Aktif okuma tekniğinde okumaya inanmış tam konsantre olmuş bireyin, metni hazmederek okuması gerekir.

Birey metni okurken aktif olarak düşünür yani metinde geçen yargıları düşünerek onlara hakkında içinden kendi fikirlerini geçirir . Tıpkı etkin dinleme örneğinde olduğu gibi… Aktif okumayı kolaylaştıracak birçok etken vardır. Sessiz bir ortam uyaranların azaltılması gibi…

ESNEK OKUMA TEKNİĞİ

Esnek okuma tekniği ise aktif okumayı yapabilen bireyin ne tür metinleri nasıl okuması gerektiğini öğrenmesi sonucu gelişir. Yani esnek okumada çok farklı okuma teknikleri kullanılabilir hangi okuma tekniğini ne zaman kullanmak gerektiğine birey karar verir. Böylece çok daha hızlı okumaya başlar.

 

SEÇMELİ OKUMA TEKNİĞİ

Seçmeli okumak tarama yapmak gibidir. Uzun bir metin varsa ya da bir raporu değerlendirmeniz gerekiyorsa bütün süslemeleri atarsınız aradığınız kelimeleri metinde bulmaya çalışırsınız. Bu yöntem çok sevdiğiniz bir yazarın romanını okurken kullanılmamalıdır.

 

GÖZ GEZDİRME TEKNİĞİ

Göz gezdirme tekniğinde okunacak metnin ana fikrini anlamaya çalışmak amacıyla okuma yaparız. Her kelimeyi tek tek okumayız başlıkları okur paragraf içindeki önemli kelimeleri seçmeye çalışırız.

Bu yöntem aslında gazete okurken çok sık kullandığımız bir yöntemdir. Ancak Göz gezdirmek demek okumak demek değildir.

 

TARAMA TEKNİĞİ VE ARANILAN BİLGİYİ BULMA TEKNİĞİ

Bu teknikte elimizdeki metinin içinde belirlediğimiz anahtar kelimeleri ararız önceden belirlediğimiz bölümlerde belirlenmiş kelimelerin bulunduğu kısımları okuruz böylece sonuca daha hızlı ulaşmış oluruz.

Bunun için kitapların içindekiler kısmına göz atmak her zaman işimizi kolaylaştırır. Aranılan Bilgiyi Bulma Tekniğinde de benzer durumlar geçerlidir.

İndeks kontrol edilir eş anlamlı kelimeler üzerinde yoğunlaşılır. Hedef kelime ve cümleler bulunur ve okunur.

 

KAYMAĞINI ALMA TEKNİĞİ

Bu yöntemin temel prensibi okunacak metnin anlamını bozmadan başlıkları ve başlıkların altında bulunan önemli kelimeleri yani anahtar kelimeleri okumaktır.

Bu yöntemin öncelikli hedefi okunacak kelime sayısını azaltmaktır. Sınav öncesinde vakti az kalan bir öğrenci bu yöntemi kullanabilir.

HIZLI OKUMA PROGRAMI

Hızlı okuma programları pratik hayatta sonuçlarını görebileceğiniz programlardır.

Bir çok kişisel gelişim kursu vardır. Kayıt olursunuz, kursa devam edersiniz ancak hayatınızda önemli bir değişiklik olmaz; ancak hızlı okuma eğitimi alan bireyler bu eğitimin etkilerini daha hızlı düşünerek daha hızlı okuyarak gerçek hayatlarında görebilirler.Hızlı okuma kurslarının faydaları şunlardır.

Hızlı okuma kursu;

 • Bireyleri disipline eder.
 • Hafızanın nasıl kullanılacağını öğretir.
 • Göz egzersizleri ile görme keskinliğini arttırır.
 • Hızlı okuma çalışmaları ile okuma hızınızı yükseltir.
 • Daha hızlı düşünmenize daha hızlı karar vermenize zemin hazırlar.
 • Kendinizi iyi hissetmenizi ve mutlu olmanızı sağlar.

OKUMA HIZINI DÜŞÜREN DAVRANIŞLAR

 • Okurken daha iyi anlayayım diye başa dönüyorsanız,
 • Cümleleri değil de kelimeleri takip ediyorsanız,
 • Ana düşünceyi yakalayayım derken yan düşünceleri kaçırıyorsanız
 • Okuduğunuz metnin ne anlatmaya çalıştığını okuma sonuna bırakıyorsanız,
 • Dikkatiniz sürekli dağılıyorsa,
 • Konsantre olmakta güçlük çekiyorsanız,
 • Sürekli kısa metinlere yöneliyorsanız,

okuma hızınız oldukça yavaş demektir. Bu davranışları bırakmanız gerekmektedir. Bu yazı sonunda “daha hızlı nasıl okunur?” konusunda birtakım ipuçlarına sahip olacaksınız.

GÖZ İLE HIZLI OKUMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hızlı okumanın altın kuralı gözlerimizi geliştirmemizdir. Çünkü okuma işini gözlerimiz sayesinde yaparız. Gözler tıpkı bir kamera gibi gördüklerini kayda alır. Odaklandığında ise fotoğraf makinesi gibi belli bir noktayı seçer o nokta üzerine netleme yapar. Fotoğrafı çektiğinizde odaklanılan nokta net, diğer bölgeler daha flu çıkar.

Gözümüzü bir fotoğraf makinesi gibi düşünürsek, odaklama yapılan alanı büyütmek, çok daha hızlı okumamıza ve çok daha iyi hatırlamamıza yardımcı olur. Bunun için de hızlı okuma eğitimi gerekir.

Çünkü fotoğraf makinesinden farklı olarak, insanda bir başka boyut devreye girer. Bu da zihindir! Bu yüzden hızlı düşünüp hafızaya sağlam bilgiler koymak ve göz hareketlerimizle hızlıca cümleleri, satırları görmek okuma hızımızı artıracaktır.

Metin okurken odaklandığımız bölgeye “Aktif Görme Alanı” adı verilir. Bu alan ortalama 4 santimetre civarındadır. Metni soldan sağa okurken gözlerimiz düz bir çizgi üzerinde kayar. Bu kayma esnasında beyin, aktif görme alanına giren kelimeleri anlamlandırabilir. Eğitilmiş bir göz, aktif görme alanını genişletir ve sonraki aktif görme alanı ile kaynaştırır. 

Hızlı okumak için;

 1. odaklanın
 2. Uyaranları kaldırın
 3. Amacınızı belirleyin
 4. Aktif okuma için göz egzersizleri yapın
 5. Göz kaslarını geliştir
 6. Görme alanını genişlet
 7. Göz egzersizleri yap

Sadece hızlı okumak yeterli değildir. Aynı zamanda anlayarak hızlı okuma egzersizleri de yapmanız gerekir. Çünkü birçok öğrenci okuduklarını anlayamamaktan şikâyetçidir.

Okuduklarımızı anlamak için daha fazla egzersiz yapmamız gerekir. Anlayarak okumanın belli başlı kuralları vardır. Bunları sırlayacak olursak;

ANLAYARAK HIZLI OKUMAK İÇİN

 1. Sesli ya da sessiz okumamak sadece zihnimizle okumak
 2. Okurken aklımızı sadece olduğumuz cümlelere odaklamak
 3. Okurken metne sorular sormak
 4. Eleştirel bir bakış açısı ile okumak farklı noktalara varsa onların üzerinde durmak
 5. Gerekirse ön okuma yapmak önemli noktaların altında iz taşı koymak
 6. Metne, ne, kim, nerede, nasıl, neden sorularını sormak
 7. Okuduğumuz metni daha iyi anlamak için zihin alıştırmaları yapmak
 8. Bildiğimiz kelime sayısını artırmak
 9. Kelime halinde değil cümle halinde okumak
 10. Ön okuma yapmak
 11. Zor bir metin okunacaksa anlama oranını artırmak için hızı düşürmek
 12. Hızlı okuma teknikleriyle çok egzersiz yapmak
 13. Konsantre olmak
 14. Daha çok okumak, daha çok okumak, daha çok okumak

Hızlı okuma çalışmalarının ikinci ayağı, okuduğunu anlama üzerine kuruludur. Bunun için de bazı egzersizler gerekir. Ancak öncesinde kelime hazinenizi geliştirmelisiniz.

 • Dilimizde bol kullanılan yabancı kelimeleri tespit edip karşılığını öğrenmelisiniz.
 • Okumaya karşı hazırlıklı olmalı, sadece okumaya odaklanmalısınız.
 • Okurken, metne ne, nerede, nasıl, kim, ne zaman gibi soruları sormalısınız.
 • Okuduğunuz metne eleştirel bir gözle bakmalısınız.
 • Metinde geçen önemli noktaları düşünmeli, daha önce söylenmemi farklı şeylerin üzerinde durmalısınız.
 • Metni anlamak için satır başlarına asla geri dönmemelisiniz. Bu sizin hızınızı azaltır.

HIZLI OKUMA GÖZ EGZERSİZLERİ

 

ANLAYARAK HIZLI OKUMA PROGRAMI

Anlayarak hızlı okuma programı genel hatlarıyla tanımlı olmakla beraber kişiye göre planlanır. Program ana hatlarıyla;

 • İlk okuma Hızını bulma
 • Dikkat Testi uygulaması
 • Temsil Sistemi tespiti
 • Beyin nasıl çalışır?
 • Sağ ve sol beyin özellikleri
 • Göz ve beyin arasındaki ilişkinin önemi
 • Öğrenme Prensibini anlama
 • Hızlı okuma teknikleri
 • Okuma hızını düşüren faktörlerin tespiti
 • MENTALSEA ANLAYARAK HIZLI OKUMA PROGRAMI İÇERİĞİ
 • Hafıza teknikleri
 • Hatırlama yöntemleri
 • Aktif görme alanı genişletme çalışmaları
 • Motivasyon çalışmaları
 • Konsantrasyon sağlama teknikleri
 • Zihin Haritaları ile not alma tekniklerin

den oluşur.

Bireysel çalışma ve grup çalışması yapılabilir

Anlayarak Hızlı Okuma Programında, MENTALSEA ANLAYARAK HIZLI OKUMA BİLGİSAYAR PROGRAMI KULLANILIR.

7-13 YAŞ ARASI JUNİOR PROGRAM VE EGZERSİZ KİTABI

14-19 YAŞ ARASI SENİOR PROGRAM VE EGZERSİZ KİTABI

kullanılır.

PROGRAM KİŞİYE UYGUN 4-6 HAFTA ARASI OLARAK TASARLANIR.

EĞİTİM HAFTADA 1 OLMAK ÜZERE DÖRT İLA ALTI HAFTA ARASI GÖRÜŞÜLECEK ŞEKİLDE TASARLANIR. GÖRÜŞME SÜRESİ  1-1,5 SAAT SÜRER.

 1. HER ÇALIŞMAYA BİR ÖNCEKİ HAFTA EGZERSİZLERİN VE HIZLARININ KONTROLÜ YAPILARAK BAŞLANIR.
 2. EGZERSİZ KİTABINDAN UYGULAMA YAPILIR.
 3. GELECEK HAFTA İÇİN YENİ EGZERSİZLER VE HIZLARI TANIMLANIR.

KİŞİLERE YADA GRUPLARA İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE İHTİYACA YÖNELİK KOÇLUK HİZMETİ VERİLEBİLİR.

PROGRAM SONUNDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPILARAK SÜREÇ KONTROL EDİLİR.

PROGRAMIN AMACI ANLAYARAK OKUMA HIZINI EN AZ  2-4 KATINA ÇIKARMAKTIR.

Nazlı AKYILDIZ

0 505 4009436

ICF Membership : 009340632I