Category

NLP Uygulamaları

Category

NLP’nin BÜYÜLÜ DÜNYASI

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci- Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile bir model haline getirilen NLP Teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.

NLP uygulamalı psikolojinin bir türüdür. Kullanım genişliği nedeniyle çok geniş yelpazede ifade edilebilir.

 • Beynin, öğrenmeyi ve deneyimi nasıl kodladığını inceleyen bilim
 • İnsan davranışlarındaki mükemmelliği herkes tarafından uygulanacak şekilde inceleyen bir yöntem
 • Öznel deneyimin yapısına yönelik bir uygulama
 • Yaşam kalitesini ve etkinliğini arttırmak amacıyla kişinin davranışını etkileyen düşünce kalıplarını tespit etmeye ve kullanmaya odaklanan bir iletişim modeli
 • Bir çok tekniği geride bırakan bir tutum ve metodoloji
 • Bilgiyi nasıl aldığımızı, depoladığımızı ve hatırladığımızı açıklayan bir model
 • İnsanların iletişimine ve gelişimine yönelik devrimci bir yaklaşım
 • Fark yaratan farklılık
 • Kişinin içinde yaşadığı dünyaya dair yorumunu ve bilişsel anlayışını tanımlamaya, yeniden yapılandırmaya ve değiştirmeye yönelik bir sistem
 • Dünyadaki modellerin belirlenmesine ve kullanılmasına yönelik bir hızlandırılmış bir öğrenme stratejisi
 • Beyni kullanma klavuzu

Dolayısıyla bu bir bilim, bir süreç, bir çalışma, bir model, bir dizi yöntem, bir klavuz, bir sistem, bir tutum, bir strateji, bir teknolojidir.

 

N(Nöro)

L(Linguistik)

P(Program)

 

Nöro; İnsanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönettildiği beyin ve sinir sistemini vurgular. Bu kısım nörolojiyle, beş duyumuzun sağladığı bilgiyi beynimiz ve sinir sistemimiz yoluyla işlemekle ilgilidir.

Linguistik; dünya hakkındaki içsel temsilleri kodlamak, düzenlemek ve bunlara anlam yüklemekle  yani dil sistemlerinin kullanılmasıyla (sadece kelimeler değil jestler ve duruşlar dahil tüm sembol sistemleri ) ilgilidir. Yaşam deneyimlerinin dil aracılığıyla kodlanmaları ile dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

Programlama; Programlama dil bilgi işleme ve bilişimden gelir. Deneyimin depolanma, kodlanma ve dönüştürülme yönteminin bilgisayar yazılımına benzediği görüşüne dayanır. Arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde bilinçli yada bilinçdışı akıl akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

NLP’nin ÖN VARSAYIMLARI

 1. Harita arazinin kendisi değilidir.
 2. Herkes kendi dünya modelinde yaşar.
 3. Deneyimin bir yapısı vardır.
 4. Yaşam, zihin ve beden bir sistemin parçalarıdır.
 5. İletişimin anlamı aldığımız tepkidir.
 6. İletişim kurmamak imkansızdır.
 7. Her davranışın özünde olumlu bir niyet vardır.
 8. İnsanlar imkanları dahilinde en iyi tercihleri yaparlar.
 9. Başarısızlık yoktur; geri bildirim vardır.
 10. Yaptığınız şey işe yaramıyorsa başka bir şey yapın.
 11. Gereken tüm kaynaklara sahibiz.
 12. Bir kişi yapabiliyorsa herkes yapabilir.
 13. İnsan mükemmeldir.
 14. En esnek kişi sistemi kontrol eder.
 15. Tercihte bulunmak beklemekten iyidir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntem sunar.

NLP’nin alt yapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalardan oluşturur.

NLP’de bu araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP’de “Modelleme” denir ve günümüzde hızlı öğrenmenin bir parçasıdır.