Category

Kariyer Koçluğu

Category

KARİYER KOÇLUĞU İLE GELECEĞİNE ADIM AT

Hız. Her şey de olduğu gibi iş dünyasında da günümüz koşullarında fırtınalar estirmekte. İş dünyasında sosyal ve ekonomik hayatın koşulları hızla değişirken bu dünyanın yapı taşı olan insan tabii ki geleneksel ve klasik rolünde sıkışıp kalamaz. İş yaşamında değişen dünyaya daha iyi adapte olabilmek için  yeni bir kariyer modeli ve diline ihtiyaç olmuştur.

Eğitim hayatı içindeyken kişinin yaşadığı farkındalığı onun iş yaşamındaki performans ve doyumunu direkt olarak etkilemekte bununla birlikte tek başına yeterli olmamaktadır.

Günümüz dünyasında tekrar tanımlanan bir kariyer modeline duyulan ihtiyaçla yola çıkarak gelinen noktada kişinin sahip olduklarına ek olarak sahip olacağı yeni becerileri onun kariyerinin kilit taşı olacaktır. Kişinin farkındalığını arttıran en önemli araçlardan olan koçluk yaklaşımı bu aşamada, kişinin iş yaşamındaki hıza, değişen şartlara ve hayallerine ulaşmasındaki en iyi sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kendimizi tanımak için ayırdığımız zamanın değerini bilerek iş yaşamında yolunuza ışık olacak kariyer planını beraber yapmak için buradayım.

KARİYER PLANLAMA NEDİR?

Kariyer, bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca, herhangi bir iş alanında adım adım ve devamlı olarak ilerlemesi, tecrübe ve beceri kazanmasıdır. Aynı zamanda, bireyin kamu ya da özel çalışma yaşamında ilerlemesini sağlayacak bir başarı elde etmek amacıyla izlediği ve çalıştığı alandır. Kariyer, çalışanların iş yaşamları süresince yaptıkları işler, iş yaşamındaki gelişme ve ilerlemeleri içeren bir kavramdır.

Birey açısından kariyer birçok nedenden dolayı önem kazanmakta olup bu nedenler maddeler halinde şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Bireye kimlik ve statüsü oluşturmasında yardımcı olur.

 2. Yaşam için bir odak ve anlam teşkil eder.

 3. Sosyal bir anlamı vardır.

 4. Maddi güç elde etmede etkin bir rolü vardır.

 5. İş tatmini sağlar.
   
 6. Kişiliğin gelişmesinde etkin bir rol üstlenir.

Kariyer planlaması, çalışanın sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve güdülerin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu organizasyon içindeki ilerleyişinin, yükselişinin planlanması, bireylerin; beceri, ilgi ve değerlerini dikkate alarak bunlara uygun amaçlar belirlediği ve bu amaçlara ulaşmak için planlama yaptıkları süreçtir. Aynı zamanda kariyer planlama, bireyin, kendisi, sahip olduğu fırsatlar ve sınırlılıklar, yaptığı seçimler ve bunların sonuçlarının farkında olarak kariyer hedefleri belirlemek ve belli kariyer hedeflerine ulaştıracak iş, eğitim ve ilgili gelişim programlarını planlamaktan oluşan bir süreçtir. Bireyin yaşamı boyunca yer alacağı işle ilgili görevinin, pozisyonlarının, hedeflerinin ve geleceğinin planlanmasıdır. Bir diğer ifade ile, bir bireyin kariyerini devam ettireceği mesleklerin, işyerlerinin ve yollarının seçimi anlamına gelmektedir.

Performans değerlendirme süreci kariyer planlaması için bir temel sağlamaktadır. Bu süreçte birey kendi hedeflerini ve becerilerini tanımakta ve neyi yapıp neyi yapamayacağını öğrenmektedir.

Programlar organizasyonlarda farklılık göstermekle birlikte, kariyer planlamanın normal olarak beş adımı vardır:

 1. Kendini değerlendirme: Bireyin yeteneklerinin, becerilerinin, ilgilerinin ve arzularının tam bir dökümünü çıkarması.

 2. Kariyerle ilgili ve kişisel amaçların saptanması: Bu amaçların esnek olması, sonradan tekrar gözden geçirilebilmesi çok önemlidir.

 3. İşin gereklerinin belirlenmesi: Bireyin seçtiği işle ilgili görevlerin, sorumlulukların ve işin gerektirdiği eğitimin araştırılması.

 4. Saptanan amaçlara ulaşmak için gerekli eğitimin sağlanması: Bu eğitimi birey kendi kendine de sürdürebileceği gibi bir kursa da katılabilir. Organizasyonun düzenlediği eğitim ve geliştirme programları çalışanların mesleki ilerleme amaçlarını da göz önünde bulundurmalıdır.

 5. Kişisel ve mesleki amaçlarla geliştirme konusundaki etkinliklerin birleştirilmesi: Bu, kariyer planlama sürecinin son adımıdır. Kişisel ve mesleki amaçlarıyla bu amaçlara ulaşmak için gerekli çaba arasında denge sağlayabilmesi için elemana yardım edilir.

Kesintisiz bir süreç olan kariyer planlaması, çalışanların hedeflerinin ve önlerindeki kariyer fırsatlarının bilincinde olmasını sağlamalıdır. Ayrıca kariyer planlaması, bireyin yaşamında meydana gelebilecek değişiklikleri de dikkate almalıdır.

KARİYER KOÇLUĞU İLE NEYE ULAŞILIR?

Kariyer Koçluğu, kariyer planlamasının bireysel amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

 

 • Danışanın kariyer planlama desteği vererek örgütle bütünleşmesini sağlar.

 • Daha iyi bir iş, daha çok para, artan sorumluluk, hareketlilik ve verimlilik artırma becerisi kazandırır.

 • Kişisel gelişimi arttırır.

 • Bireyi motive eder ve ilerlemesini sağlar.

 • Danışanın ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırır.

 • Danışanın fiziksel, sosyal, zihinsel kapasitelerinden yöneticilerin haberdar olmasını sağlar.

 • Danışanın kariyer hedeflerini belirleyerek potansiyel yeteneklerini harekete geçirmelerini sağlar.

 • Danışanın mevcut yeteneklerini her an kullanıma hazır hale getirmek için teşvik eder.

 • İş tatminini sağlayarak bireyin kendini güçlü hissetmesini sağlar.

LİSE ve ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE KARİYER KOÇLUĞU

Gençlerin iş hayatında başarılı olabilmesi için belirli dönemlerde kariyerlerine yönelik bazı kararları alması ve ilgili faaliyetleri yerine getirmesi gerekmektedir. Örneğin ilgi, beklenti, değer ve kişisel özellikleri göz önünde bulundurarak meslek lisesi, fen lisesi ya da yabancı dil ağırlıklı lise alternatifleri arasından okul tercihinde bulunmak, lise eğitimi öncesinde bireyin kariyeri konusunda vermesi gereken önemli bir karardır. Benzer şekilde lise sonrası kendine yönelik değerlendirme yaparak üniversite, bölüm, program ve meslek tercihinde bulunmak, üniversite eğitimi sırasında karşılaşılan kariyer sorunları ile mücadele etmek, eğitim sonrası dönem için amaç ve hedef oluşturmak, bu konuda kariyer danışmanlığı hizmeti almak vb. faaliyetler bireylerin üniversite eğitimleri sırasında ve sonrasındaki kariyerlerine yönelik yerine getirilmesi gereken faaliyetler olarak belirtilebilir.

Kariyer planlaması başlığı altında incelenen ve farklı dönemlere ait kariyer faaliyetleri ile gençler kendilerini değerlendirerek güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyabilecek, okumak istediği okulu/bölümü/üniversiteyi ya da yapmak istediği işi/mesleği belirleyebilecek ve bu doğrultuda amaç ve hedeflerini belirleyerek planlı bir şekilde hareket edebilecektir.

Bireylerin kendilerini iyi tanımaları ve kariyer kararı sürecinde farkındalıklarını artırmaları, sorunlarının üstesinden gelebilmeleri açısından önemli görülmektedir. Günümüzde özellikle üniversitelerde, öğrencilerin kariyerleriyle ilgili sorularını cevaplandırmak, onların kariyer farkındalığını artırmak ve kariyer planlamasına yardımcı olmak her geçen gün önem kazanmaktadır.

Kariyer Koçluğunda, gençler edindikleri bilgi birikimi ile geleceklerini kontrol edebilmekte ve yeteneklerini geliştirebilmektedir. Bu süreçte gençlerin kendisine sorması ve samimiyetle yanıtlaması gereken üç temel soru vardır,

Ben kimim?

Nereye gidiyorum?

Oraya nasıl varabilirim?

Ne olmak ve nereye gitmek istediğini ve oraya nasıl gideceğini bilen bir gencin geleceğine olan katkısı çok daha fazla olacaktır.

Kabiliyet, yetenek, ihtiyaçlar, kişilik ve değerler gibi unsurların söz konusu olduğu bu süreçte gençler kendilerine en uygun kariyer yolunu tercih etmeye çalışacaktır. Gencin bu seçimleri yapabilmesi içinse geleceğe yönelik planlama yapması, amaç ve hedeflerini belirlemesi, kendini değerlendirmesi, mesleki bilgi toplaması ve karşılaştığı sorunları çözebilmesi gerekmektedir. 

NASIL ÇALIŞACAĞIZ?

İlk tanışma görüşmemizden sonra kaç seans beraber  olacağımızı, seanslarımızda neleri görüşeceğimizi, hangi yöntemlerin kullanılacağını paylaşıyoruz ve sana uygun özel bir program hazırlıyoruz.

Seanslarımız 60 dakika sürüyor. Haftada 1 gün 1 saat olarak minumum 4 hafta 4 saat olarak görüşüyoruz. Devam etmek isteyen danışan ile tekrar program oluşturuyoruz. Mevcut sürecin haricinde çok farklı bir durum yaşarsanız programın içerisinde isterseniz bu konu ile ilgili çalışabiliyoruz.

Süreye bağlı olarak toplam birlikteliğimizin yarısına gelince gelişim ile ilgili durum değerlendirmesi yapıyoruz. Tüm seansların sonunda tüm yaşanılanları, yaklaşımları, kararları ve bundan sonra yaşamınızda oluşturacağınız temel davranış biçimlerini görüşüyor, kariyer haritanıza bağlı hedef adımlarınızı belirliyoruz.

Lise ve/veya üniversite öğrencisi iseniz;

Meslek seçmek ya da seçtiğin meslekte ilerlemekte kararlıysan

Kafanın karışık olduğunu düşünüyorsan

Kendini genellikle gergin, kaygılı, stres içinde buluyorsan

Kendini tanımak istiyorsan

Nasıl yaparım diye merak ediyorsan

Bir yerden başlamak istiyorsan

Engellerini merak ediyorsan

Değişmek istiyorsan

Senin için hazırlayacağımız koçluk programına katılmak için arayabilirsin.

Nazlı AKYILDIZ

ICF MEMBERSHİP : 009340632I

TEL: 0 505 4009436