Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin hepsi benzer özellik göstermez. En belirgin özellikler bir veya daha fazla akademik alanda zorluk çekme, koordinasyon eksikliği, dikkat toplama ile ilgili problemler, hiperaktivite ve dürtüsellik, görsel ve işitsel bilgiyi düzenleme ve anlama ile ilgili sorunlar, hafıza, konuşma ve duyma bozuklukları ile arkadaş edinme ve arkadaşlığı sürdürme ile ilgili problemlerdir. Görüldüğü gibi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi başka güçlükleri olan öğrenciler, birçok normal öğrenci ile aynı özellikleri taşımaktadır. Bu durumu daha karışık hale getirecek şeyde öğrenme güçlüğü olan tüm öğrencilerin bütün buı problemleri yaşamadığı gerçeğidir. Bir öğrenci okuma konusunda akranlarında 3 yıl geride bulunduğu halde matematik başarısı ile çok ileride olabilir. Veya başka bir öğrencinin birbirine çok zıt olabilecek güçlü yahut zayıf yanları varken diğer öğrencinin diğer tüm alanlardaki başarısını etkileyen organize teme problemi vardır.

 

Öğrenme güçlüğü olan çoğu öğrenci okuma konusunda sorun yaşar. Matematik (hem hesaplama hem problem çözme), öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin en fazla problem yaşadığı alanlardan ikincisidir. (İngilizce konuşan) öğrenciler sesleri harflerle ilişkilendirme sorunu yaşarken, matematiksel güçlük çeken öğrenciler sayıları (1,2,3 vb.) gerçek değerleriyle (28 Kaçtır?) ilişkilendirme konusunda sorun yaşamaktadır. Bu yüzden, küçük yaştaki öğrenciler matematiksel işlemleri öğrenmeden önce, rakamları temsil ettikleri miktarla eşleştirme konusunda fazladan alıştırmaya ihtiyaç duyabilir.

Öğrenme güçlüğü olan bazı öğrencilerin yazısının okumak neredeyse imkansızdır, konuşmaları da aksak ve dağınık olabilir. Bu öğrenciler akademik görevleri etkili bir biçimde yerine getirme konusundaki yeteneklere sahip değildirler. Bilgi üzerine nasıl yoğunlaşacaklarını, organize olmayı, öğrenme stratejilerini uygulamayı ve çalışma becerilerini, bir strateji işe yaramadığı zaman onu değiştirmeyi veya öğrenme süreçlerini değerlendirmeyi bilmezler. Nasıl öğreneceklerini bilmediklerinden pasif bir öğrenci olma eğilimi gösterirler. Bağımsız bir şekilde çalışmak onlar için çok sıkıcıdır ve bu yüzden de kendi kendine yapılacak ödevler hep yarım kalır.

 

Kaynak: A. W. Hoy. Educational Psychology

Author

Write A Comment