Her şey de olduğu gibi günümüzde liderlik kavramında da değişiklikler eyleme yönelik biçimde hızla değişmiş, yeni liderlik kavramının asıl konusu mikro idare yapmaksızın yönetmek olmuştur. Her insanın…

Eğitim sistemleri bireyin bilgi, duygu, tutum ve davranış gibi tüm özelliklerinin gelişimini hedeflemekle birlikte, eğitim programları bilişsel becerilere yoğunlaşmıştır. Gününün büyük bir kısmını okulda geçiren, aile ilişkileri…

Aristo, Nikomakus’un Etiği başlıklı erdem, kişilik ve iyi bir yaşam hakkındaki felsefi incelemesinde, duygusal hayatımızı akıllıca yönetmeye çağırıyor bizi. Tutkularımız; düşüncelerimizi, değerlerimizi, yaşam mücadelemizi yönlendirir ve iyi kullanıldığında…

 Koç (Seviye 6) Ulusal Mesleki Standardı; Koç (Seviye 6) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten…

Gözünüzde canlandırın. Özgürlüğünüz elinizden alınmış. Güneş ışığının sıcaklığınıartık hissedemiyorsunuz. Rahat evinizi kaybetmişsiniz. Bunun yerine, zifiri karanlık bir mağarada yaşıyorsunuz. Korkunç derecede rutubetli. Sıcaklık 12 derecenin üzerine çıkmıyor. Bir…