KİŞİSEL ZEKAMIN FARKINDAYIM BÖLÜM I  Kişisel zekanız. Bu zeka, kendini bilmekle, kendini gerçekleştirmekle, kendini anlamakla ilgilidir; daha açık bir deyişle, insanın kendisinin dürüst, zihinsel bir modeline veya…

Hayatlarımızın temelinde ilişkilerimiz yer alır. Sosyal varlıklar olarak dışarıdan ihtiyaç duyduklarımızı karşılayan, bizi biz yapan ilişkilerimizdir. Onlar ile gelişir ve dönüşürüz. Bu nedenle, ilişkilerimizin dengeli ve sürdürülebilir; kendimiz,…

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci- Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile bir model haline getirilen NLP Teknikleri, Psikoloji, Sibernetik,…