Her şey de olduğu gibi günümüzde liderlik kavramında da değişiklikler eyleme yönelik biçimde hızla değişmiş, yeni liderlik kavramının asıl konusu mikro idare yapmaksızın yönetmek olmuştur. Her insanın…

Eğitim sistemleri bireyin bilgi, duygu, tutum ve davranış gibi tüm özelliklerinin gelişimini hedeflemekle birlikte, eğitim programları bilişsel becerilere yoğunlaşmıştır. Gününün büyük bir kısmını okulda geçiren, aile ilişkileri…

Aristo, Nikomakus’un Etiği başlıklı erdem, kişilik ve iyi bir yaşam hakkındaki felsefi incelemesinde, duygusal hayatımızı akıllıca yönetmeye çağırıyor bizi. Tutkularımız; düşüncelerimizi, değerlerimizi, yaşam mücadelemizi yönlendirir ve iyi kullanıldığında…