Her şey de olduğu gibi günümüzde liderlik kavramında da değişiklikler eyleme yönelik biçimde hızla değişmiş, yeni liderlik kavramının asıl konusu mikro idare yapmaksızın yönetmek olmuştur. Her insanın kör noktaları olduğu gibi her kurumunda kör noktaları vardır. Koçluk bu kör noktaları bakış açısına dönüştüren en güçlü araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Değerlendiren olmaktan ziyade geliştiren, anlatandan çok sorular soran, kelimelere değil arkasında yatan anlamları anlayan kişi olarak liderden, koçluk şapkasını takarak koçluk becerilerini kullanması beklenmektedir. Koçluk bu bağlamda hem lidere hem de takımına yepyeni bakış açıları sunar.

Takım koçluğu, bireylerin işlevsel bir takım olmalarını destekleyerek, farklı fonksiyonlarda ve /veya departmanlarda olan kişileri birleştirip, sonuçlara yönelik yaklaşım ve eylemlerini üst seviyelere çıkartmaya destek olan bir çalışmadır. Takımın gündemini, hedeflerini ve  planlarını oluşturmasını sağlayan bir süreçtir. Takım koçluğu, takımı darboğaza sokan her türlü engelin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yine takım elemanlarının aktif katılımı ve farkındalığıyla ele alınarak çözülmesini sağlayarak yapar. Bu durumda takım koçu, bir yorumcu/kolaylaştırıcı ve yönlendirici olarak grubun çalışmasına destek verir. Tüm karşılaşılan durumlarda koç, başarıya giden yolda yapısal bir ilerleme ve akış sunan kişidir. Takım koçuna düşen görev takım elemanlarını, kendilerini ortak bir misyona adamış , bütünleşmiş bir takımın işleyen sisteminin bir parçası haline getirmektir.

Author

Write A Comment